Сторінки

Інструментарій. Програми. Методики.

Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби

Розробка та реалізація корекційно-розвиткових програм  в роботі з дітьми з ООП працівниками психологічної служби закладів освіти Полтавської області. Методичні рекомендації

Обліково-звітна документація шкільного психолога. Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В.

Перелік психодіагностичного інструментарію рекомендованого ОЦППСР до використання  в закладах освіти Полтавської області

Інструменти діагностики

Коробко С., Коробко О. Робота психолога з молодшими школярами. Методичний посібник

Я хочу, я можу, я буду добре вчитися. Бібліотека "Шкільного світу"

Рогов Е. Настольная книга школьного психолога. І

Рогов Е. Настольная книга школьного психолога .2

 Діагностичні тести  http://www.psiholognew.com/cont.html

Додаток 1 до листа Українського НМЦ №94  Перелік психодіагностичнихметодик та методик для соціально-психологічних досліджень Область             ЗАПОРІЗЬКА

Додаток 2 до листа Українського НМЦ №94 від 28 жовтня 2009 р. Перелік просвітницьких програм для учнів різного віку, вчителів та батьків Область       ЗАПОРІЗЬКА  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ПРОЯВУ ДЕВІАНТНОЇ, ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ(з досвіду роботи спеціалістів психологічної службисистеми освіти України). Практичний посібник

З досвіду корекційної роботи практичного психолога і соціальногопедагога з дітьми з девіантною та деліквентною поведінкою : посіб[Електронний ресурс]. / авт. кол. ; упор. Ю. А. Луценко. – К. :Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2015. –129 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см

Інформаційна база професійного інструментарію працівників психологічної служби


Немає коментарів:

Дописати коментар