Сторінки

Нормативні документи

Декларація прав дитини

Конвенція прав дитини

Етичний кодекс психолога

Положення про психологічну службу системи освіти України

Положення про психологічний кабінет

Лист МОН №1/9-352 від 27.08.2000р. Про планування діяльності, ведення документації усіх ланок психологічної служби системи освіти України

Наказ МОН №864 від 28.12.2006 р.  Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів

Лист ПОІППО  від 28.10.2010р. №1097 "Про профілактичні заходи щодо попередження суїцидальної поведінки серед підлітків та учнівської молоді"

Наказ ГУОН № 181 від 23.03.2012 р. Про підвищення ефективності діяльності психологічної служби

Наказ Кременчуцького управління освіти № 266  від 21.06.2012 р.Про підвищення ефективності

Наказ ДОН № 321 від 12.09.2013 р. "Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби"

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. №895 "Про затвердження порядку взаємодії суб"єктів соціального супроводу сімей(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах"

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. №896 "Про затвердження  Порядку вияявлення сімей(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей(осіб)"

Лист МОН від 28.03.14 р.  №1/9-179 "Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів"

Лист ПОІППО від 11.06.14р. №849 "Про активізацію профілактики травматизму невиробничого  характеру працівників, учнів і вихованців закладів освіти області

Лист ПОІППО №1087 від 11.09.2014 р. Методичні рекомендації щодо планування роботи психологічної служби

Лист МОН №1/9 - 488 від 04.07.2012 р.Про проведення години психолога

Лист МОН  від 26.07.2012 р.  "Про організацію психологічного і соціологічного супроводу в умовах інклюзивного навчання"

Лист МОН від 02.01.2013р. №1/9-1  Про визначення завдань  працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання

Лист ДОН  №321 від 12.09.2013 р. Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби"

Лист МОН від 28.10.14 № 1/9 - 557  Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей

Лист МОН від 17.09.2015 р.№ 1/9-442 "Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби"

Лист УНМЦППСР №115 від 01.10.2015 р.

Лист МОН України від 26.10.2015 р. №2/2-14-2167-15 "Щодо надання інформаційної підтримки профорієнтаційному проекту ПРООН в Україні для молоді"

Лист МОН України від 26.10.2015 р. №2/2 - 14=2167-15(плакат)

Лист ПОІППО №34 від 13.01.2016 р. "Про методичне забезпечення роботи психологів з учнями ромської національності"

Лист ДОН Полтавської обласної державної адміністрації  від 20.11.2015 р. №01-22/2421 "Про запровадження програми "Дорослішай на здоров"я" у навчальних закладах

Лист МОН України від 25.07.16 р. №2.1/10-1828 "Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи в навчальних закладах у 2016-2017 н.р."

Лист МОН  від 20.07.2016 р. № 1/9-383 Про забезпеченння навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н.р. належного  психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу

Рішення колегії ДОН від 11.10.2016 р. № 3/8 «Про виконання рішення колегії від 27.05.2015 р. № 2/2 «Про стан розвитку психологічної служби системи освіти Полтавської області» 

Лист Інституту модернізації змісту освіти  від 08.08.2016 №2.1/10-1891

Довідник нормативно - правових документів психологічної служби та психолого - медико - педагогічних консультацій системи освіти України

Лист МОН  від 28.12.2016 №1/9-680 "Щодо захисту дітей  від усіх форм насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження"

Лист ПОІППО від 01.02.2017 р. №176 "Про вимоги до методичних розробок на присвоєння (відповідність раніше присвоєного) педагогічного звання  "практичний психолог-методист"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 р. №1127 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби України на період до 2020 року"

Наказ МОН від 22.05.2018 №509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України"

Наказ МОН від 31.05.2018 №555 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі"

Лист ІМЗО від 15.05.2018 №22.1/10-1529 "Про курси підвищення кваліфікації практичних психологів та соціальних педагогів"

Лист МОН  від 18.05.2018 №1/11 - 5480 "Методичні рекомендації щодо запобіганню та протидії насильству"

Наказ МОН  від 08.06.2018 №609 "Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти"

Лист МОН від 05.09.2018 №1/9-529 "Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"

Лист МОН від 30.10.2018 №1/9-656 "Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відностно дітей"

Наказ ДО Полтавської обласної державної адміністрації від 22.12.2018 №466 "Про апробацію нової документації практичних психологів і соціальних педагогів у системі освіти"

Лист МОН від 29.12.2018 №1/9-793 "Про апробацію документації працівників психологічної служби системи освіти України"

Лист МОН від 12.11.2018 №1/9-690 "Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти"Немає коментарів:

Дописати коментар