Сторінки

Діти з особливими освітніми потребами. Інклюзія

Сайт Кременчуцького інклюзивно-ресурсного центру №1

Корекційно-розвиткові програми, затверджені МОН

Нормативно-правова база в сфері інклюзивної освіти

Лист МОНМСУ від 26.07.12р. №1/9-529 "Про організацію психологічного і соціального супроводу  в умовах інклюзивного навчання"

Завдання практичного психолога щодо організації інклюзивного навчання

Завдання соціального педагога щодо організації інклюзивного навчання

Реалізація функцій соціального педагога з дітьми з особливими освітніми 
потребами

Всеукраїнський фонд "Крок за кроком". Інклюзія. Бібліотека

Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти

Підтримай себе – підтримай дитину: путівник для батьків дітей з особливими потребами / Методичні матеріали / Авторський колектив проекту «Інклюзивна освіта: крок за кроком», – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. – 34 с.

Врахування відхилень у психофізичному розвитку дітей під час  освітнього процесу

Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти.Керівництво для тренерів  


Програми, які мають позитивний експертний висновок ОЦППСР ПОІППО

Допоможемо дитині разом. Обстеження дітей з особливими освітніми потребами. Методичний прсібник. Напрацювання творчої групи

Допоможемо дитині разом -2. Обстеження підлітків з особливими освітніми потребами. Методичний посібник. Напрацювання творчої групи

Робота практичного психолога з дітьми з особливими освітніми потребами. Методичний посібник. Напрацювання творчої групи

Психолого -педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. План-схеми програм. Напрацювання творчої групи

Діти з особливими потребами в школі: Психолого-педагогічний супровід/Ольга Романова 

Обухівська А.Г., Ілляшенко Т.Д., Андрусишина Л.Є. Методичні рекомендації з окремих аспектів діяльності практичних психологів і консультантів ПМПК. Методичні рекомендації

Обухівська А, Ілляшенко Т., Жук Т. Психологу про дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі

Єфімова С.М. Налагодження партнерських стосунків з родинами

Тараченко О.М., Найда Ю.М. Врахування відмінностей розвитку та навчальної діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку в процесі навчання

Колупаєва А.А., Найда Ю.М. Здійснення процесу оцінки та розробки індивідуального навчального плану

Заєркова Н.В., Трейтяк А.О. Інклюзивна освіта від "А" до "Я". Порадник для педагогів і батьків

Особливості  пізнавальної діяльності дітей з розумовою відсталістю та корекційні прийоми

Особливості роботи з дітьми з ДЦП

Варіант індивідуальної картки дитини з особливими освітніми потребами

Корекційні прийоми при роботі з дітьми, які мають порушення емоційно-вольової сфери

Поради по роботі з дітьми з аутизмомРозробка та реалізація корекційно-розвиткових програм в роботі з дітьми з ООП праціниками психологічної служби закладів освіти Полтавської області. Методичні матеріали

Банк корекційно-розвиткових програм

(затверджені експертними комісіями при ОЦППСР ПОІППО та інших обласних центрів України)

Методичні рекомендації щодо використання в роботі корекційно-розвиткових програм. План-схема. Методи роботи.


Знаю.Бажаю.Вміію. Корекційно-розвиткова програма для дітей молодшого шкільного віку з ЗПР зі СДУГ. Автор-укладач. Панченко Д.С. Рекомендована експертною комісією при ОЦППСР ПОІППО. Протокол №20 від 13.04.2017р.

Програма корекційно-розвивальної роботи з молодшого шкільного віку з ГРДУ. Автор-укладач Оклей-Проданюк О.В.

Корекційно-розвивальна програма розумової діяльності та пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку із ЗПР

Логоритміка. Програма для дітей з важкими порушеннями мовлення

Програма для дітей з дігнозом "ранній дитячий аутизм" та аутичними проявами в поведінці

Розвиток пізнавальних процесів молодших школярів із ЗПР

Всеукраїнський фонд "Крок за кроком". Бібліотека

Школа для кожного. Навчальний посібник

Освіта дітей з особливими потребами

Корекційні програми осіб з особливими потребами 

Програми з корекційно -розвиткових занять для дітей з затримкою психічного розвитку

Інклюзивна освіта  http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/

Консультативно-діагностичний супровід дітей з особливими освітніми потребами в діяльності психолого -медико-педагогічної консультації. Посібник

Корекційна освіта http://kos.ippo.kubg.edu.ua/

Навчальний посібник О.В.Гаврилова "Особливі діти в закладі і соціальному середовищі"

Немає коментарів:

Дописати коментар